Samen de wereld mooier maken

Stichting Doe eens Wad

Stichting Doe eens Wad steunt financieel en met kennis het werk dat Nienke Dijkstra met Doe eens Wad doet.

Het doel van Stichting Doe eens Wad is de bewustwording van de schoonheid van het Waddengebied te bevorderen en de bevordering van een structurele aanpak van de plastic soep in het Werelderfgoed Waddenzee. Het draait daarbij om de verbinding van mensen met elkaar en met de natuur. Dit doel tracht zij te verwezenlijken via de activiteiten die Nienke Dijkstra uitvoert met Doe eens Wad. De stichting heeft niet ten doel winst te maken.

Doneer
Wil jij ook het werk van Doe eens Wad financieel steunen en zo bijdragen aan een structurele aanpak aanpak van de plastic soep in het Werelderfgoed Waddenzee? Wij vinden het geweldig als je een donatie over maakt op IBAN: NL 30 TRIO 0320 7035 17 t.n.v Stichting Doe eens Wad te Groningen o.v.v. donatie. Hartelijk dank!

Wil je (eerst) meer weten over Stichting Doe eens Wad, neem dan gerust contact op met onze voorzitter, Liesbeth Volbeda: volbedaliesbeth@gmail.com / 06-81521286

Het bestuur van Stichting Doe eens Wad bestaat uit:
Liesbeth Volbeda – voorzitter
Philippine Tjalma – penningmeester
Petra van der Meer – secretaris

Het bestuur doet hun werk onbezoldigd. Alle inkomsten van Stichting Doe eens Wad komen ten goede aan de doelstelling. Stichting Doe eens Wad is opgericht op 3 mei 2023 en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 90108515