Samen de wereld mooier maken

Deelnemers

Algemene Voorwaarden voor groepen bij zeiltochten

Overeenkomst
Dit is uw reservering voor deelname aan een excursie of ander arrangement op basis waarvan “Doe eens Wad” u een digitale reserveringsbevestiging stuurt.
Betalingswijze
Uw reservering bevestigt u door het verschuldigde bedrag te betalen.
Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de klant en “Doe eens Wad”. 
Annulering
“Doe eens Wad”
Indien “Doe eens Wad” de reservering annuleert wegens weersomstandigheden of andere overmachtssituaties, dan wordt u een nieuwe datum aangeboden.
Klant
Bij annulering, om welke reden dan ook, wordt € 120,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering van de reservering door de klant wordt tot 4 maanden 30% van de afgesproken kosten in rekening gebracht, tot 3 maanden 50%, tot 2 maanden 75%, tot 1 maand 85%. Bij annulering van de reservering vanaf 30 dagen voor de excursie-datum krijgt u geen restitutie.
Beeldmateriaal
Het staat “Doe eens Wad” vrij om het beeldmateriaal dat zij zelf maakt tijdens de eigen activiteiten te gebruiken voor haar eigen promotiemateriaal (website, folder, advertenties, nieuwsbrief e.d.). Bij de ‘Zilte zee neem me mee’ tochten – asverstrooiïngen gebeurt dit uitsluitend na overleg met de betrokkenen.
Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend.
Verplichtingen
“Doe eens Wad”
zal zich inspannen de excursie naar beste weten en kunnen en in overeenstemming met de regels van goed vak- en zeemanschap uit te voeren.
Te allen tijde is “Doe eens Wad” bevoegd om op grond van veiligheidsoverwegingen (zoals weersomstandigheden, getij of noodsituaties) de excursie aan te passen.
Deelnemers
De door “Doe eens Wad” en de schipper gegeven aanwijzingen in het belang van orde en veiligheid dienen strikt te worden opgevolgd.
Aansprakelijkheid
“Doe eens Wad” zal zich inspannen de excursie naar beste weten en kunnen en in overeenstemming met de regels van goed vakmanschap uit te voeren. Deelname aan excursies van “Doe eens Wad” blijft op eigen risico. De aansprakelijkheid van “Doe eens Wad” is beperkt tot hetgeen in het betreffende geval door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Er wordt van uitgegaan dat de deelnemer een eigen aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering heeft.
“Doe eens Wad” is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van bezittingen.